Koupací a zahradní jezírka. Od koupání až po kochání se.

Najdeme mnoho jejich podob od přírodních koupacích ploch, přes okrasné vodní prvky, jezírka pro ryby až po bazény a různé další kombinace systému. Nejdůležitější je tedy hned od začátku hledat to vhodné danou situaci. Zjednodušené rozdělení a popis prvků dle naší úvahy najdete dále.

Zahradní jezírka

Přírodní koupací plochy

jsou zjednodušeně řečeno uměle vytvořené vodní plochy určené ke koupání, kde maximálně respektujeme a sledujeme přírodní procesy primárně bez použití chemie a bez ryb. Vnímáme zde řadu výhod v porovnání s klasickým bazénem nebo jezírkem s rybami. Problematiku přírodních koupacích ploch sleduje mezinárodní organizace IOB-ev.com a na úrovni ČR organizace ABAJ.cz. Dělíme je zjednodušeně na přírodní koupací bazény (biobazény) - spíše menší plochy s technikou a přírodní koupací jezírka – větší plochy s minimem techniky a více rostlin viz foto pro ukázku níže.

2x Biobazén 3D-Zahrady

2x Koupací jezírko kolegů ze zahraničí

Přírodní koupací bazény (Biobazény)

Právě touto skupinou se hlavně realizačně zabýváme. Jedná se o vodní plochy osazené technických zařízením – filtrem a čerpadlem zabezpečujcím cirkulaci vody definovanou rychlostí, kde hraje svojí roli také princip sedimentace a následuje respektování řady dalších faktorů při samotné stavbě. My k filtraci využíváme rakouskou technologii Hydrobalance - Hydrobalance. at. Stavebně lze dále dělit na plochy více pravidelné až „bazénové“nebo plochy více členité, řekněmě přírodní. Stále máme ale na paměti, že rostliny zde mají pouze dekorativní funkci oproti kategorii Přírodní koupací jezírka. Viz dále

Naše realizace Biobazény

Biobazén Polička 2019

Biobazén Tišnov 2016

Biobazén Chotěboř 2020

Biobazén Nové Město na Moravě 2021

Biobazén Velká Bíteš 2018

Biobazén Humpolec 2016

Biobazén Jihlava 2018

Biobazén Polička 2017

Biobazén Havlíčkův Brod 2021

Biobazén Blansko 2018

Biobazén Žďár nad Sázavou 2021

Biobazén Nové Město na Moravě 2019

Inspirativní obrázky biobazénů s různou technologii ze zahraničí níže:

Biobazén - inspirace Biobazén - inspirace Biobazén - inspirace Biobazén - inspirace

Přírodní koupací jezírka

Obvykle větší část koupací doplněná o větší část rostlinou, kde dochází přirozeně k eliminaci živin a sedimentaci. Tyto dvě plochy jsou proto nutně oddělené. Je možné doplnit o skimmer, jinak je ale voda spíše stojatého charakteru a bez techniky. Tato jezírka chtějí čas než se vše ideálně přirozeně „zapojí" a budou v optimální kondici. Tyto plochy nyní nerealizujeme minimálně. Pro představu jedno naše starší jezírko realizované typologii mezi biobazéném a koupacím jezírkem níže:

Koupací jezírko Koupací jezírko Koupací jezírko Koupací jezírko Koupací jezírko Koupací jezírko Koupací jezírko Koupací jezírko

Inspirativní foto koupacích jezírek od kolegů ze zahraničí

Koupací jezírko - inspirace Koupací jezírko - inspirace Koupací jezírko - inspirace Koupací jezírko - inspirace Koupací jezírko - inspirace Koupací jezírko - inspirace Koupací jezírko - inspirace Koupací jezírko - inspirace

Okrasné vodní prvky

Jsou určeny k funkci okrasné a nemá žádná striktní pravidla stavby. Můžeme stavět jako jezírko bez techniky v rámci menší či větší nádrže např. jen pro vodní rostliny nebo jako jezírko s technikou, kde však není primárně určeno ke koupání. Případně může být jezírko okrasné s pár rybami. Obecně jsou potřeby a péče o tato jezírka individuální a mohou být skoro bezúdržbová stejně jako mohou velice „zatápět“ a dělat si co budou „ chtít“. Některé naše vodní prvky níže:

Okrasné vodní prvky Okrasné vodní prvky Okrasné vodní prvky Okrasné vodní prvky

Jezírka s rybami

Pokud již od začátku uvažuji, že budu mít jezírko s rybami, je vhodné již tak budovat z pohledu stavby a filtrace vody. V případě ryb v jezírku zjednodušeně mluvíme o tom, že musíme celý objem vody přefiltrovat za daný časový úsek a tedy čím větší objem tím větší potřeba filtrace, čerpadla, UV lampa atd. Samostatná jezírka pro ryby nyní spíše pro svoji specifikaci i následnou péči nerealizujeme, přesto několik našich starších systému níže.

Jezírka s rybami Jezírka s rybami Jezírka s rybami Jezírka s rybami

Bazény

Bazén je samozřejmě také jedna z možností koupání v zahradě. Neřešme nyní technologii filtrace s použitím chemie nebo jiných přípravků a složitost údržby případně výhody/ nevýhody. My samotné bazény jako takové nerealizujeme. Pokud ale jako firma realizujeme zahradu, tak je třeba myslet již od fáze projektu na umístění a výškové usazení, aby celkově co nejlépe do zahrady zapadlo, tak jako na této naší realizaci níže.

Vodopády Vodopády Vodopády Vodopády

Chcete vodu v zahradě? Kontaktujte nás